Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed, ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen ved folkeafstemningen den 3. december 2015, kan stemme pr. brev i deres eget hjem.

Ønsker man at brevstemme i hjemmet, skal man søge herom.

Ansøgning kan tidligst indsendes fra den 5. november 2015.

En særlig blanket hertil kan fås hos borgerservice på tlf. 89 59 10 00 eller hentes her.

Blanketten kan også fås hos en medarbejder i den kommunale hjemmepleje.

Blanketten skal indleveres på borgerservicecentrene senest mandag den 23. november kl. 12.00.

Umiddelbart efter den 23. november får man nærmere besked om, hvornår man får besøg af stemmemodtagerne.