Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søg om andet afstemningssted

Hvis du er handicappet eller har nedsat førlighed, kan du søge om at afgive stemme på et andet afstemningssted, end det du normalt er tilknyttet.

Du skal printe ansøgningsskemaet ud – udfylde det – og sende det til eller aflevere det til borgerservicecentrene.

Du kan også få udleveret ansøgningsskemaet i borgerservicecentrene.

Du skal søge senest den 25. november 2015 kl. 12.00.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til borgerservice på tlf. 89 59 10 00 eller du henter selv ansøgningsskemaet her (pdf).